Skip to content

Regulamin

Pobierz lub wypełnij druk zgłoszenia reklamacyjnego.


 1. Odwiedzający ma dostęp do listy produktów dostępnych na stronie internetowej.
 2. Produkty dostępne na stronie są jedynie pomocą dla użytkownika, ale nie mogą być traktowane jako odpowiednik realnego produktu.
 3. Mimo dołożenia wszelkich starań produkty dostępne na stronie mogą różnić się od realnego produktu, kolorem, proporcjami jak i w niektórych przypadkach wzorem. Może okazać się, że produkt dostępny na stronie nie jest dostępny w magazynie.
 4. Produkty na stronie nie stanowią oferty handlowej.
 5. Dostawy realizowane są za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
 6. Zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej wysłane zamówienia obowiązuje 3 dniowy termin dostarczenia, jednak w większości przypadków towar dostarczany jest po dwóch dniach.
 7. Przesyłka powinna być sprawdzona w obecności kuriera i w przypadku widocznych uszkodzeń wynikających z transportu powinien być sporządzony protokół reklamacyjny zgodny z regulaminem firmy kurierskiej w momencie otrzymania przesyłki. Protokoły sporządzane w innym terminie nie będą uwzględnianie jako reklamacyjne i firmy kurierskie nie będą uwzględniały reklamacji.
 8. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi.
 9. Zgłoszenie reklamacji zakupionego towaru powinno nastąpić niezwłocznie.
 10. Maksymalny termin zgłoszenia reklamacji wynosi 2 lata od momentu zakupu – liczone od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.
 11. Reklamowany towar powinien być zabezpieczony (folia, karton) na czas dostarczenia do firmy.
 12. Każdy reklamowany towar musi zawierać osobne zgłoszenie reklamacyjne (5 belek = 5 zgłoszeń reklamacyjnych).
 13. Druk zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest pod tym odnośnikiem
 14. W przypadku braku możliwości pobrania druku reklamacyjnego, druk może być sporządzony własnoręcznie przez Kontrahenta i musi zawierać następujące informacje:
  – Numer dokumentu zakupu.
  – Data dokumentu zakupu.
  – Pełny kod towaru, zawierający szerokość i kolor.
  – Ilość reklamowanych metrów
  – Powód reklamacji wraz z oznaczeniem opisanego problemu bezpośrednio na zakupionym towarze.
  – Osoba sporządzająca zgłoszenie reklamacyjne.
  – Oznaczenie Kontrahenta tworzącego zgłoszenie reklamacyjne – pieczątka firmowa.
 15. W przypadku uszkodzeń w transporcie przesyłka obowiązkowo musi być sprawdzona w obecności kuriera i w przypadku widocznych uszkodzeń wynikających z transportu należy sporządzić protokół reklamacyjny zgodny z regulaminem firmy kurierskiej w momencie otrzymania przesyłki. Protokoły sporządzane w innym terminie nie będą uwzględnianie jako reklamacyjne i firmy kurierskie nie uwzględniają reklamacji.

W związku ze zmianami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firma MDM Firany Sp. z o. o. informuje, iż przetwarza tylko niezbędne dane osobowe na potrzeby realizacji zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i bezpośrednio w siedzibie firmy. Wpis został opracowany na podstawie ogólnodostępnych przepisów RODO artykuły: 6, 13, 14, 28.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest firma MDM Firany Sp. z o. o., zarejestrowana pod adresem Ul. Kaczeńcowa 19, 91-214 Łódź NIP: 947-196-31-45, REGON: 100700929
 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 punkt b) ustawy o RODO)
 3. Odbiorcy danych osobowych
  Administrator danych osobowych współpracuje z odbiorcą danych osobowych firmą kurierską General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. na potrzeby realizacji wysyłki zamówienia. (podstawa prawna art. 28 ustawy o RODO)
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez 1 rok od momentu złożenia zamówienia na potrzeby odtworzenia złożonego zamówienia.
 5. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych
  Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji kiedy osoba korzystająca z prawa do bycia zapomnianym i posiada nieopłacone należności, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych do czasu rozliczenia zaległych należności. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod ten adres.
 6. Wymóg podania danych osobowych i ich dobrowolność
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zgromadzone. W przypadku braku podania danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 7. Dane osobowe jakie są niezbędne do realizacji zamówienia
  Administrator może pozyskać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia takie jak:
 • Imię i nazwisko (identyfikacja na potrzeby odnalezienia konkretnej osoby składającej zamówienie, tylko w przypadku zamówień internetowych),
 • Numer telefonu (forma kontaktu w celu powiadomienia o zakończonej realizacji zamówienia lub ewentualnych pytań dotyczących zmian w zamówieniu),
 • Adres poczty elektronicznej – e-mail (forma kontaktu podczas składania zamówienia w formie elektronicznej),
 • Adres wysyłkowy do przesłania zrealizowanego zamówienia (adres niezbędny do dostarczenia zakończonego zamówienia).

Produkty z kategorii

Scroll to top